Om baggrundsbilleder

Oprettet

PLADS TIL MENNESKER

Er du blevet nysgerrig på de fire baggrundsbilleder, som vi har vist på forsiden af vores hjemmeside – så læs her historien om hvert enkelt projekt:

Plads til poesien – Hvidovre Strandpark, Hvidovre / VEGA Landskab og billedhugger Karin Lorentzen

Hvidovre Strandpark blev i 2017 beriget med en ny og yderst æstetisk klimaløsning, der blandt andet skal sikre baglandet mod udvaskning ved fremtidens vandstandsstigninger. VEGA Landskab har i samarbejde med billedhugger Karin Lorentzen, udformet en ny terrænkant samt en sti langs vankanten som skal afgrænse strandarealet, støtte sandkanten og give mere plads til rekreativt ophold. Med inspiration i hvidkålens smukke og naturlige snoninger er æstetikken altså i top med den nye betonkant, og vi er klar til at skyde anden sæson i gang for den lille lokale landskabsperle.

Foto: Karin Lorentzen

Plads til naturen – Landskabet v/Vadehavscentret, Ribe / Marianne Levinsen Landskab

For omkring 12.000 år siden skabte istiden, det kystlandskab vi i dag kalder Vadehavet. Landskabet består af barskt marskland skabt af tidevandet. Marsklandet ligger til stor inspiration for både den nye bygning og det tilhørende landskab for det nye Vadehavscenter. Den nye og de gamle bygninger udformer en trelænget gård, der sammenbindes af et trædæk. Den indre gårdsplads er belagt af tegl rullet i sand der brydes af fine små puder af forskellige enggræsser. Små bassiner og eksperimenter med materialer, sand og østersskaller pryder også puderne. Sammen skaber dette en sammenhæng mellem det nye Vadehavscenter og den omkringliggende natur. Gårdens store æg refererer til udstillingsbygningernes formidling af Vadehavets trækfugle og skaber derved en sammenhæng mellem inde og ude. Landskab af Marianne Levinsen Landskab. Bygningen er tegnet af arkitekt Dorte Mandrup.

Foto: Nanna Høgsberg Kristensen

Plads til forskning – Alnarp Västerskog, SLU 

Alnarp Västerskog blev etableret i 1994 og 1998 og ligger ved Sveriges lantbruksuniversitet nær Malmø. Alnarp Västerskog er en 13 ha menneskeskabt skov bestående af en mosaik af 32 små og forskellige parceller – det ældste og mest varierede landskabslaboratorium. Parcellerne består af forskellig kompleksitet og artssammensætning udelukkende af nordeuropæiske arter. Der indgår frilægning af vandløb, etablering af vådområder, enge, skovbryn og urtevegetation. Landskabslaboratoriet giver en unik mulighed for at studere metoder, principper og kombinationer af arter med fokus på rekreation, økologi og produktion. I Danmark blev det første landskabslaboratorium anlagt ved Sletten i Holstebro for godt 15-18 år siden i samarbejde mellem Skov & Landskab og Holstebro Kommune. Dette er et vestdansk supplement til det skånske laboratorium.

Foto: Stefan Darlan Boris

Plads til mennesker - CPH-Ø1, København / Marschall Blecher og Fokstrot

CPH-Ø1 er første prototype i rækken af et helt hav af lignende små øer der skal flyde rundt i Københavns Havn. Den lille ø, designet og bygget af Marshall Blecher og Fokstrot, er en 20 m2 håndlavet træplatform i lokale- og genbrugsmaterialer, båret af genbrugs plastikflasker. Konstruktionen bærer også på et seks m højt smalbladet lindetræ. Den lille ø er åben for alle at indtage og medvirker til at aktivere Københavns tidligere industrielle havnefront. Yderligere funktioner for Ø2, Ø3 etc. er tænkt som flydende versioner af café, sauna, scene, muslingefarm og lignende. Hver ø kan flyde rundt eller placeres individuelt, men til specielle lejligheder kan øerne bringes sammen og skabe én stor ø. Projektet indgår som en del af Kulturhavn365.

Foto: Airflix