Hvem kan blive medlem

Oprettet

Kandidater og studerende fra følgende uddannelser kan blive medlem af foreningen:

  • En udenlandsk uddannelse, der svarer til ovenstående og som er godkendt af IFLA

Du har desuden mulighed for at blive medlem, hvis du har arbejdet som landskabsarkitekt i min. to år men ikke er uddannet fra nogle af nævnte institutioner. Send dit CV og eksamenspapirer til sekretariatet: dl@landskabsarkitekter.dk

Bliv medlem: Udfyld indmeldelsesblanket

Foto: Forpladsen ved Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23 Frederiksberg. Schønherr landskabsarkitekter. Fotograf: Terese Sofie Hjorth Rasmussen